Akustična gitara koju je Ilija Smiljanić dobio na Rok izlogu 2 kao najbolji gitarista.

Rok grupa Strah na nastupu u o.š. Andrija Đurović
Gitarista i testopisac Ilija Smiljanić na Rok izlogu 2 u grupi Strah