2603

Šetnja glavnom u starom Užicu, danas je tu gde šetaju zgrada sa spomenicom
2602
2604