2605

Šetnja glavnom u starom Užicu, danas je tu gde šetaju zgrada sa spomenicom
2604
2606