Doktorka Jelena Raković Radivojević

Mladi Rako Španac desno sa kumom Mišom Milovanovićem
Mladi Rako Španac desno sa kumom Mišom Milovanovićem
Gradonačelnica Jelena Raković Radivojević