Deo centra Rakijske pijace gde su sačuvane kuće iz vremena staroga Užica; fotografisano 4. Oktobra 2020. Z. Domanović

Mališa Atanacković sa ženom Jelenom. u vreme kada je pravio kuću na Rakijskoj pijaci
Kuća Mališe Atanackovića, fotografisano 4. oktobar 2020. godine Z. Domanović