Blok peščara sa uklesanim tekstom sa česme u zidu baštanske bine,današnjeg GKC-a

Razglednica Užica iz osamdesetih godina 19. veka. Sasvim desno se vidi travnjak ispred apsane gde se danas nalazi GKC
Blok peščara sa uklesanim tekstom sa česme u zidu baštanske bine,današnjeg GKC-a