Iv Montan i Simon Sinjore reklamiraju Užičku Šljivovicu

Užička šljivovica u Bergmanovom filmu
Užička šljivovica u Bergmanovom filmu
Iz iste flašice od Vitasoka sam prvi put probao lošu rakiju