Odžaćar Mitar Nešić na zadatku

Francuski hleb na užički način, uvek načet do kuće
Značka sa Susreta samoupravljača Crveni barjak
Tito na dodeli 3. Ordena narodnog heroja Jugoslavije.