622

Užički osnovci sahranjuju Bila Adolfa Klintona 1999.
621
623