3578

Prvi bager koji se pojavio u Užicu na izgradnji Trga partizana
3579