3579

Prvi bager koji se pojavio u Užicu na izgradnji Trga partizana
3578
3580