3580

Prvi bager koji se pojavio u Užicu na izgradnji Trga partizana
3579
3581