3663

Ručak u porodici zubara Grudena, Zora sa decom
3664