3664

Ručak u porodici zubara Grudena, Zora sa decom
3663
3665