3666

Ručak u porodici zubara Grudena, Zora sa decom
3665