Milivoje Stanimirović na ramenima publike

Ovog aprila najposećenije mesto u Užicu bila je Gradska kavana
Poznati dvojac sa tombole FK Slobode Strunja i Račana
Kad nestane špriceva vakcinacija je obavljana i perom za pisanje