Miniranje Sokolane

Miniranje Sokolane
Eksplozija u kojoj je nestala Sokolana