Umetnička fotografija “Boemska ljubav”. Užice 1974.

Miniranje Sokolane
Kada se razišao dim i crvrnkasta prašina na mestu Sokolene smo zatekli gomile cigli i greda
Pet večeri u sedmici od 19 do 02 vodio Disko Džokej Kovač program u Diskoteci Ok