Nekadašnje žalosne vrbe u parkiću kod Doma JNA

Nekadašnje žalosne vrbe u parkiću kod Doma JNA
. Karoserija autobusa “Rakete” u Buaru Terazijskom, foto B. Radojčić