3876

Ovakva dva IMV kombi busa, prva turistička, bila su parkirana na Trgu ispred Turist biroa
3875
3877