3877

Ovakva dva IMV kombi busa, prva turistička, bila su parkirana na Trgu ispred Turist biroa
3876
3878