U berbernici kod Lajoša

Bas i Kovač na kamenoj klupi na Trgu krajem hladnjikavog kišnog leta 1971. godine
Obuka izviđača
Cigančica lepotica