Autobuska stanica nije imala čekaonicu, samo klupe sa nastrešicom

Autobuska stanica nije imala čekaonicu, samo klupe sa nastrešicom
Rušenje i gradnja bloka Lipa