Rušenje i gradnja bloka Lipa

Autobuska stanica nije imala čekaonicu, samo klupe sa nastrešicom
Autobuska stanica nije imala čekaonicu, samo klupe sa nastrešicom
Ispred kovačke radnje “Dula Pujda”