Arhitekta Jovanka Jeftanovic je unapredila Zlatibor

Autobuska stanica nije imala čekaonicu, samo klupe sa nastrešicom
Ispred kovačke radnje “Dula Pujda”