Ekipa sa rajskih polovinom sedamdesetih sa Fipom

Obavezna oznaka izviđača 1975.
Negde iznad Dubrovnika odmaram od stopa na Jadranskoj magisrtrali 1975.
Ekipa sa Rajskih sa Pifkijem