1189

Zabučje sa vrhom Bioktošom u vreme Kraljevine Jugoslavije
1188
1190