1190

Zabučje sa vrhom Bioktošom u vreme Kraljevine Jugoslavije
1189