Brolov učitelj, džez pijanista Bora Roković

Brole sa ekipom svira igranku u Gimnnaziji
Brole sa ekipom svira igranku u Gimnnaziji
. Brole u vojsci