. Brole u vojsci

Brole sa ekipom svira igranku u Gimnnaziji
Brolov učitelj, džez pijanista Bora Roković
Brole sa budućim “Iskricama”