Brole sa budućim “Iskricama”

Brole sa ekipom svira igranku u Gimnnaziji
. Brole u vojsci
Prva postava Brolovih era