Prva postava Brolovih era

Brole sa ekipom svira igranku u Gimnnaziji
Brole sa budućim “Iskricama”