00233

Fotografija česme opančarskog esnafa iz 2007. godine, Zorana Domanovića, fotografa u Narodnom muzeju u Užicu