Saobraćajac Jovan

Milicajac sa vaspitno-popravnom palicom
. Drveni šlem na demonstracijama 1968.
“Cajac”