“Cajac”

Milicajac sa vaspitno-popravnom palicom
Saobraćajac Jovan
Omiljeni “cajac”