Omiljeni “cajac”

Milicajac sa vaspitno-popravnom palicom
“Cajac”