1087

Česma "Tabana", jedina fotografija na kojoj se vidi njena ograda
1088