1088

Česma "Tabana", jedina fotografija na kojoj se vidi njena ograda
1087
1089