K67 na svetskoj izložbi u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku

Arhitekta Machtig na svojoj retrospektivi, ispred svog dela K67 kioska
Arhitekta Machtig na svojoj retrospektivi, ispred svog dela K67 kioska
Kiosk Sava Kokice u Užicu