3430

Tog decembra 1961. većina užičkih ulica je bila u katastrofalnom stanju
3431