3716

Užička stara hidrocentrala je stavljena 1964. pod zaštitu države
3715
3717