3718

Užička stara hidrocentrala je stavljena 1964. pod zaštitu države
3717
3719