Foto sa snimanja filma “I Bog stvori kafansku pevalicu” u kafani “Zlatiborska noć” na Beloj zemlji

Foto sa snimanja filma “I Bog stvori kafansku pevalicu” u kafani “Zlatiborska noć” na Beloj zemlji
Rejbanke 1971.