. Kuglana u Turistu

. Restoran “Pariz” 1978. godine
“Usput” knjiga pripovedaka Milutina Uskokovića
Trg Partizana dok se o njemu brinuo Rajo Jovanović.