Trg Partizana dok se o njemu brinuo Rajo Jovanović.

. Restoran “Pariz” 1978. godine
. Kuglana u Turistu