Mandarinski patak veoma zainteresovan za đetinjske patke

. Par divljih patki na podzidi kraj Đetinje
. Par divljih patki na podzidi kraj Đetinje
Patak lepi Dača