Vera Savić, studentkinja iz Aranđlovca sa momkom Vlajkom Kovačevićem u šetnji do klupice upoznaje Užice

Porodica Nikole Prohorova sa prijateljima u šetnji "do klupice"
Porodica Nikole Prohorova sa prijateljima u šetnji “do klupice”