Ana, kao IndijAna na visećem mostu

Ana, kao IndijAna na visećem mostu
Stari – novi grad, kula, pogled prema magistralnom putu