1302

Tri Ljubine kćeri Anđelija, Danica i Desanka 1923. godine na klupi ispred apoteke na Žitnom pijacu
1300