831

Pogled na Užice sa Belog groblja krajem dvadesetih godina 20. veka
832